Nisab Zakat Semasa RM 15,130.76

KAEDAH BAYARAN ZAKAT

Pusat Kutipan Zakat Pahang menyediakan
pelbagai saluran kepada para pelanggan bagi
memudahkan urusan pembayaran zakat,
sila pilih untuk membayar;

 

Pejabat Pusat Kutipan Zakat di seluruh daerah
Zakat Melalui Potongan Gaji
Zakat Online