Nisab Zakat Semasa RM 14,082.56

Nisab ialah kadar harta yang telah ditentukan oleh Syara’ di mana sesuatu harta itu tidak dikenakan zakat sekiranya tidak sampai kadar yang telah ditentukan. Ia juga adalah paras minima pemilikan sesuatu harta yang menyebabkan seseorang itu wajib mengeluarkan zakat. Bagi kebanyakan harta, nisabnya ialah nilai 85 gm emas pada harga semasa.

Arkib Nisab Tahun 2018

TahunBulanNisab1 Gram Emas
20186RM14,082.56RM165.68
20185RM14,169.34RM166.70
20184RM14,142.50RM166.38
20183RM14,209.26RM167.17
20182RM14,383.54RM169.22
20181RM14,107.57RM165.97

Arkib Nisab Tahun 2017

TahunBulanNisab1 Gram Emas
201712RM14,593.84RM171.69
201711RM14,793.82RM174.04
201710RM15,130.76RM178.01
20179RM15,003.97RM176.52
20178RM14,495.09RM170.53
20177RM14,729.07RM173.28
20176RM14,679.62RM172.70
20175RM15,286.48RM179.84
20174RM14,917.87RM175.50
20173RM15,009.44RM176.58
20172RM14,516.76RM170.79
20171RM14,010.59RM164.83

Arkib Nisab Tahun 2016

TahunBulanNisab1 Gram Emas
201612RM14,591.99RM171.67
201611RM14,411.71RM169.55
201610RM14,676.70RM172.67
20169RM14,715.16RM173.12
20168RM14,663.17RM172.51
20167RM14,225.24RM167.36
20166RM13,866.09RM163.13
20165RM13,223.25RM155.57
20164RM13,810.62RM162.48
20163RM13,778.36RM162.10
20162RM13,019.85RM153.17
20161RM12,490.20RM146.94

Arkib Nisab Tahun 2015

TahunBulanNisab1 Gram Emas
201512RM12,765.39RM150.18
201511RM13,436.31RM158.07
201510RM13,243.89RM155.81
20159RM12,406.94RM145.96
20158RM11,734.91RM138.06
20157RM12,070.77RM142.01
20156RM11,814.60RM139.00
20155RM11,909.47RM140.11
20154RM11,852.98RM139.45
20153RM12,007.37RM141.26
20152RM12,286.79RM144.55
20151RM11,392.47RM134.03

Arkib Nisab Tahun 2014

TahunBulanNisab1 Gram Emas
201412RM10,755.73RM126.54
201411RM10,919.02RM128.46
201410RM10,872.43RM127.91
20149RM11,241.61RM132.25
20148RM11,409.51RM134.23
20147RM11,273.06RM132.62
20146RM11,352.98RM133.56
20145RM11,543.66RM135.81
20144RM11,960.87RM140.72
20143RM11,761.37RM138.37
20142RM11,221.11RM132.01
20141RM11,988.94RM141.05

Arkib Nisab Tahun 2013

TahunBulanNisab1 Gram Emas
201312RM11,134.11RM130.99
201311RM11,416.66RM134.31
201310RM12,005.40RM141.24
20139RM12,162.73RM143.09
20138RM11,226.98RM132.08
20137RM11,516.91RM135.49
20136RM11,668.44RM137.28
20135RM12,367.65RM145.50
20134RM13,525.81RM159.13
20133RM13,761.16RM161.90
20132RM13,875.40RM163.24
20131RM14,051.01RM165.31

Arkib Nisab Tahun 2012

TahunBulanNisab1 Gram Emas
201212RM14,299.21RM168.23
201211RM14,596.28RM171.72
201210RM14,677.17RM172.67
20129RM13,877.50RM163.26
20128RM13,770.81RM162.01
20127RM13,895.15RM163.47
20126RM13,431.22RM158.01
20125RM13,781.10RM162.13
20124RM13,937.06RM163.97
20123RM14,370.79RM169.07
20122RM14,108.88RM165.99
20121RM14,132.06RM166.26

Arkib Nisab Tahun 2011

TahunBulanNisab1 Gram Emas
201112RM14,962.89RM176.03
201111RM14,275.71RM167.95
201110RM14,862.25RM174.85
20119RM14,318.98RM168.46
20118RM12,865.20RM151.36
20117RM12,631.00RM148.60
20116RM12,441.45RM146.37
20115RM12,206.49RM143.61
20114RM11,790.53RM138.71
20113RM11,481.27RM135.07
20112RM11,389.79RM134.00
20111RM11,886.12RM139.84

Arkib Nisab Tahun 2010

TahunBulanNisab1 Gram Emas
201012RM11,682.65RM137.44
201011RM11,391.58RM134.02
201010RM10,804.82RM127.12
20109RM10,483.98RM123.34
20108RM10,446.73RM122.90
20107RM11,010.09RM129.53
20106RM10,708.43RM125.98
20105RM10,059.25RM118.34
20104RM10,108.79RM118.93
20103RM10,218.49RM120.22
20102RM10,305.87RM121.25
20101RM10,516.71RM123.73

Arkib Nisab Tahun 2009

TahunBulanNisab1 Gram Emas
200912RM10,475.88RM123.25
200911RM9,707.27RM114.20
200910RM9,489.01RM111.64
20099RM9,128.36RM107.39
20098RM8,229.92RM96.82
20097RM9,097.58RM107.03
20096RM8,909.48RM104.82
20095RM8,801.05RM103.54
20094RM9,290.41RM109.30
20093RM9,307.14RM109.50
20092RM8,253.73RM97.10
20091RM7,955.71RM93.60

Arkib Nisab Tahun 2008

TahunBulanNisab1 Gram Emas
200810RM7,873.60RM92.63
20089RM7,776.32RM91.49
20088RM7,681.32RM90.37
20087RM8,374.02RM98.52
20086RM7,922.49RM93.21
20085RM7,890.00RM92.82
20084RM8,426.13RM99.13
20083RM8,168.54RM96.10
20082RM7,967.77RM93.74
20081RM7,332.14RM86.26

Arkib Nisab Tahun 2007

TahunBulanNisab1 Gram Emas
200712RM7,393.90RM86.99
200711RM6,973.90RM82.05
200710RM6,752.06RM79.44
20079RM6,320.87RM74.36
20078RM6,264.31RM73.70
20077RM6,178.29RM72.69
20076RM6,229.53RM73.29
20075RM6,412.91RM75.45
20074RM6,317.35RM74.32
20073RM6,391.20RM75.19
20072RM6,063.98RM71.34
20071RM6,138.11RM72.21

Arkib Nisab Tahun 2006

TahunBulanNisab1 Gram Emas
200612RM5,969.13RM70.23
200611RM6,248.43RM73.51
200610RM5,896.67RM69.37
20069RM6,001.08RM70.60
20068RM6,329.98RM74.47
20067RM6,355.98RM74.78
20066RM6,034.27RM70.99
20065RM6,653.23RM78.27
20064RM6,131.01RM72.13
20063RM5,649.73RM66.47
20062RM5,642.56RM66.38
20061RM5,763.62RM67.81

Arkib Nisab Tahun 2005

TahunBulanNisab1 Gram Emas
200512RM5,313.21RM62.51
200511RM4,997.43RM58.79
200510RM4,893.52RM57.57
20059RM4,738.22RM55.74
20058RM4,567.60RM53.74
20057RM4,423.26RM52.04
20056RM4,457.47RM52.44
20055RM4,398.52RM51.75
20054RM4,518.84RM53.16
20053RM4,421.43RM52.02
20052RM4,609.52RM54.23
20051RM4,582.63RM53.91

Arkib Nisab Tahun 2004

TahunBulanNisab1 Gram Emas
200412RM4,385.33RM51.59
20049RM3,813.81RM44.87
20048RM4,086.19RM48.07
20047RM4,008.56RM47.16
20046RM4,233.39RM49.80
20045RM4,229.29RM49.76
20044RM4,219.29RM49.64
20043RM4,320.74RM50.83
20042RM4,246.87RM49.96

Arkib Nisab Tahun 2003

TahunBulanNisab1 Gram Emas
200312RM3,935.25RM46.30
200311RM3,949.69RM46.47
200310RM3,753.18RM44.16
20038RM3,714.38RM43.70
20037RM3,727.83RM43.86
20035RM3,543.91RM41.69
20035RM3,427.16RM40.32
20034RM3,718.14RM43.74
20033RM3,492.61RM41.09

Arkib Nisab Tahun 2002

TahunBulanNisab1 Gram Emas
200211RM3,322.19RM39.08
20028RM3,228.17RM37.98
20025RM3,263.75RM38.40
20024RM3,148.73RM37.04
20023RM3,062.38RM36.03
20022RM3,079.02RM36.22
20021RM2,924.50RM34.41

Arkib Nisab Tahun 2001

TahunBulanNisab1 Gram Emas
200112RM2,872.15RM33.79
200111RM2,873.36RM33.80
200110RM2,944.22RM34.64
20019RM2,940.25RM34.59
20018RM2,835.50RM33.36
20017RM2,783.33RM32.75
20016RM2,749.21RM32.34
20015RM2,832.61RM33.32
20014RM2,712.83RM31.92
20013RM2,864.27RM33.70
20012RM2,723.22RM32.04
20011RM2,871.59RM33.78

Arkib Nisab Tahun 2000

TahunBulanNisab1 Gram Emas
200012RM2,828.69RM33.28
200011RM2,766.36RM32.55
200010RM2,808.86RM33.05
20009RM2,847.34RM33.50
20008RM2,854.71RM33.58
20007RM2,932.79RM34.50
20006RM2,961.60RM34.84
20005RM2,864.27RM33.70
20004RM2,911.83RM34.26
20003RM2,357.23RM27.73
20002RM3,120.41RM36.71
20001RM2,965.04RM34.88

Arkib Nisab Tahun 1999

TahunBulanNisab1 Gram Emas
199912RM2,956.26RM34.78
199911RM3,069.55RM36.11
199911RM3,234.88RM38.06
19999RM2,742.26RM32.26
19998RM2,672.46RM31.44
19997RM2,470.47RM29.06
19996RM2,718.80RM31.99
19995RM2,829.24RM33.29
19994RM2,946.95RM34.67
19993RM2,990.80RM35.19
19992RM2,999.50RM35.29
19991RM2,997.66RM35.27

Arkib Nisab Tahun 1998

TahunBulanNisab1 Gram Emas
199812RM3,031.67RM35.67
199811RM3,071.63RM36.14
199810RM3,092.20RM36.38
199810RM3,021.91RM35.55
19988RM3,272.53RM38.50
19987RM3,339.87RM39.29
19986RM3,327.20RM39.14
19985RM3,400.50RM40.01
19984RM3,193.17RM37.57
19983RM3,057.06RM35.97
19982RM3,140.80RM36.95
19981RM3,470.36RM40.83

Arkib Nisab Tahun 1997

TahunBulanNisab1 Gram Emas
199712RM2,857.13RM33.61
199711RM2,956.66RM34.78
199710RM2,568.29RM30.22
19979RM2,441.69RM28.73
19978RM2,290.95RM26.95
19977RM2,362.79RM27.80
19976RM2,371.22RM27.90
19975RM2,375.29RM27.94
19974RM2,413.32RM28.39
19973RM2,412.99RM28.39
19972RM2,372.89RM27.92
19971RM2,446.72RM28.78

Arkib Nisab Tahun 1996

TahunBulanNisab1 Gram Emas
199612RM2,565.33RM30.18
199611RM2,620.88RM30.83
199610RM2,625.34RM30.89
19969RM2,636.90RM31.02
19968RM2,656.22RM31.25
19967RM2,629.02RM30.93
19966RM2,668.35RM31.39
19965RM2,686.32RM31.60
19964RM2,719.89RM32.00
19963RM2,774.79RM32.64
19962RM2,843.97RM33.46
19961RM2,794.41RM32.88

Arkib Nisab Tahun 1995

TahunBulanNisab1 Gram Emas
199512RM2,707.52RM31.85
199511RM2,687.44RM31.62
199510RM2,668.18RM31.39
19959RM2,643.30RM31.10
19958RM2,616.44RM30.78
19957RM2,601.19RM30.60
19956RM2,606.44RM30.66
19955RM2,619.59RM30.82
19954RM2,565.16RM30.18
19953RM2,674.75RM31.47
19953RM2,674.75RM31.47

Arkib Nisab Tahun 1994

TahunBulanNisab1 Gram Emas
199410RM2,748.54RM32.34
19949RM2,746.38RM32.31
19948RM2,685.97RM31.60
19947RM2,750.73RM32.36
19946RM2,746.70RM32.31
19945RM2,739.55RM32.23
19944RM2,806.28RM33.02
19943RM2,867.59RM33.74
19942RM2,904.13RM34.17
19941RM2,889.35RM33.99

Arkib Nisab Tahun 1993

TahunBulanNisab1 Gram Emas
199312RM2,669.01RM31.40
.