TAKSIR ZAKAT PERNIAGAAN
Nisab Semasa (RM)
A. ASET SEMASA BERSIH (Aset Semasa - Liabiliti Semasa)
     
B. PELARASAN ITEM-ITEM DI ASET SEMASA (TOLAKAN)  
     
Bil. Perkara Amaun
1. STOK / INVENTORI                  


     
2. PENGHUTANG PERNIAGAAN / TRADE DEBTORS
(Penghutang dagangan, Penghutang perdagangan, Trade receivables)


     
3. PENGHUTANG PELBAGAI /
OTHER DEBTORS
(Pelbagai penghutang, Lain-Lain penghutang, Other receivables, Sundry receivables)

     
4. SIMPANAN / DEPOSIT TETAP
(Deposit di institusi kewangan berlesen)

     
5. BAKI DI BANK DAN TUNAI DI TANGAN
(Cash and bank balance, cash and cash at bank)


     
6. LAIN-LAIN (OTHERS)


JUMLAH B
     
C. PELARASAN ITEM-ITEM DI LIABILITI SEMASA (PERLU DITAMBAH BALIK)  
     
Bil. Perkara Amaun
1. PEMIUTANG PERNIAGAAN / TRADE CREDITORS
(Pemiutang perdagangan, Pemiutang dagangan, Trade payables


     
2. PEMIUTANG PELBAGAI / OTHER CREDITORS
(Pelbagai pemiutang, Lain-lain pemiutang, Others receivables, Sundry receivables)


     
3. OVERDRAF BANK / BANK OVERDRAFT


     
4. PERCUKAIAN / TAXATION


     
5. PEMIUTANG SEWABELI / HIRE PURCHASE CREDITORS


     
6. PINJAMAN BERJANGKA / TERM LOAN


     
7. LAIN-LAIN


JUMLAH C
     
D. NILAI ASET KESELURUHAN ( A - B + C )
     
E. PERATUSAN PEMILIKAN MUSLIM
     
F. NILAI ASET YANG DIWAJIBKAN ZAKAT ( D x E )
     
 
     
G. NILAI ZAKAT ( D x E x 2.5 % )