ASB merupakan saham yang berbentuk simpanan,maka ia tertakluk kepada zakat saham.

Zakat dikenakan sebanyak 2.5% atas harga terendah dalam tempoh setahun. Cara pengiraannya adalah sama seperti kaedah pengiraan zakat wang simpanan. Dapatkan jumlah nilai terendah dalam tempoh setahun, jika menyamai atau melebihi nisab darab dengan kadar zakat 2.5%.

Zakat dikenakan sebanyak 2.5% atas nilai saham pada akhir tahun/tarikh cukup haul.

Contoh:

1 lot = 1,000 unit

Harga beli 1 jan 2014                = RM 10.00 seunit

               (2 Lot = 2,000 unit X RM10 = RM 20,000)

Harga pada tarikh cukup haul   = RM 9.00 seunit

(20 Disember 2014)                     (2 Lot = 2,000 unit X RM9 = RM 18,000)

Zakat yang dikenakan               = RM 9,000 X 2.5%

= RM225.00