Monday, 06 July 2020 06:40

Apakah hanya binatang ternakan yang disebutkan di atas sahaja yang terhad dikenakan zakat ataupun lebih umum? Ini adalah kerana pada hari ini terdapat juga jenis haiwan yang lain diternak secara komersial

Rate this item
(0 votes)

Untuk zakat ternakan hanya binatang yang diternak sahaja diwajibkan zakat iaitu binatang dari jenis Al-An’am. Adapun binatang-binatang lain selain dari yang disebut hendaklah dizakatkan dalam kategori zakat pendapatan atau zakat perniagaan.

Read 919 times